Nhóm mục tiêu:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các thực thể Doanh nghiệp khác
Đủ điều kiện
Tham gia vào ngành nghề kinh doanh ít nhất trong 3 năm qua Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Mục đích:
Để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động bằng VND, USD hoặc ngoại tệ khác theo quy định của NHNN.
Tính chất của cơ sở:
Hạn mức tín dụng theo hạn mức vốn lưu động dựa trên quỹ, Bảo lãnh ngân hàng / thư tín dụng
Lượng tử giới hạn:
Sẽ căn cứ vào chu kỳ vốn lưu động của doanh nghiệp và yêu cầu thực tế ít ký quỹ hơn để được đóng góp bởi đơn vị kinh doanh.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email: boihcmc@gmail.com
Boi.hcmvnm@bankofindia.co.in


Chính:

  • Khoản phí đầu tiên đối với tài sản không bị cản trở của công ty / công ty cả tài sản hiện tại và tài sản cố định.
  • Ký quỹ trên các hạn mức không dựa trên quỹ

Tài sản thế chấp:
Tài sản thế chấp phù hợp dưới hình thức tính phí đối với chứng khoán bất động sản cần thu được
Bảo hiểm:
Tài sản được tính cho ngân hàng để được bảo hiểm toàn diện bao gồm các rủi ro khác nhau
Lãi:
Lãi suất cạnh tranh dựa trên đánh giá nội bộ của Công ty.
Kỳ hạn:
1 năm sẽ được gia hạn vào ngày đến hạn sau khi xem xét tài khoản.
Trả trước:
Cho phép.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email: boihcmc@gmail.com
Boi.hcmvnm@bankofindia.co.in


Mẫu đơn/thủ tục đơn giản hóa để thuận tiện cho khách hàng và phê duyệt nhanh chóng.

  • Văn bản quy phạm pháp luật
  • Tài liệu tài chính (Báo cáo tài chính ba năm gần nhất, v.v.)
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản bảo đảm.
Đơn đăng ký kế hoạch vay và trả nợ trung hạn
Loan
download
Đơn đăng ký khoản vay ngắn hạn
Loan
download
Đơn đăng ký
(theo mẫu của Ngân hàng)
download