Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tiền gửi cho cả cá nhân và doanh nghiệp để đáp ứng ngân hàng hàng ngày của họ cũng như dành một số tiền cho các khoản đầu tư trong tương lai.

  • Tiền gửi hiện tại- Cá nhân & Doanh nghiệp Việt Nam & nước ngoài.
  • Tiền gửi Savings Plus - Cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam.
  • Tài khoản tiền gửi lãi hàng tháng: Để kiếm được lãi suất cố định hàng tháng để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn.
  • Tài khoản tiền gửi trả góp hàng tháng- Các tài khoản tiền gửi giúp bạn tiết kiệm một số tiền cố định mỗi tháng cho kế hoạch đầu tư trong tương lai của bạn.
TIỀN GỬI - BÁN LẺ & DOANH NGHIỆP
Lãi suất %/năm
VNĐ w.e.f.
01.08.2017
USD Eur/JPY
Xô trưởng thành Cá nhân Doanh nghiệp Cá nhân Doanh nghiệp Cá nhân Doanh nghiệp
Tài khoản thanh toán 0.30 0.30 0.00 0.00 0.25 0.10
> 1 tháng to < 3 tháng 4.25 4.25 0.00 0.00 0.30 0.30
> 3 tháng < 6 tháng 4.75 4.70 0.00 0.00 0.40 0.25
> 6 tháng < 9 tháng 5.25 5.00 0.00 0.00 0.40 0.25
> 9 tháng < 12 tháng 5.70 5.50 0.00 0.00 0.50 0.25
> 12 tháng <18 tháng 6.00 6.00 0.00 0.00 0.50 0.25
> 18 tháng < 24 tháng 6.25 6.00 0.00 0.00 0.50 0.25
> 24 tháng up to 36 tháng 6.50 6.25 0.00 0.00 0.50 0.25
Xin lưu ý rằng chúng tôi không trả bất kỳ khoản lãi nào đối với tiền gửi USD theo các nguyên tắc còn tồn tại.


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX