DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP

Ngân hàng Ấn Độ cung cấp dịch vụ tài chính thương mại cho tất cả khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới của chúng tôi. Với mạng lưới chi nhánh toàn cầu của chúng tôi, việc tài trợ thương mại của bạn với chúng tôi sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến thương mại sau đây
  • Thư tín dụng (LC) - Mở / Xác nhận / Tư vấn
  • Tài trợ giao dịch nhập khẩu – Cho vay/ Biên lai ủy thác
  • Thu hóa đơn - Xuất nhập khẩu
  • Phát hành bảo lãnh thông qua các chi nhánh của chúng tôi ở Ấn Độ
  • Đàm phán chứng từ xuất khẩu với mức phạt
  • Chiết khấu chấp nhận - theo LC của các ngân hàng lớn
  • Danh sách trên là minh họa và không đầy đủ. Đối với bất kỳ loại yêu cầu tín dụng nào khác, bạn có thể gọi cho chúng tôi và hỏi


Đơn xin cấp tín dụng
download
Mẫu mở thư tín dụng
download
Biểu mẫu Mua hàng / Thu tiền hóa đơn
download
Dự thảo / Hóa đơn trao đổi
download
Ứng dụng đảm bảo vận chuyển
download
Đơn xin trình bày/ đàm phán chứng từ theo LC xuất khẩu
download


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX