Tính năng sản phẩm :

  • Các tổ chức doanh nghiệp (Trong và ngoài nước) có thể mở tài khoản.
  • Có sẵn bằng VND, USD và các loại ngoại tệ chính khác.
  • Số dư tối thiểu VND 5,000,000/ USD 250 HOẶC EQV FC.
  • Tiền lãi trên sẽ được tính hàng ngày với việc áp dụng lãi suất hàng tháng.
  • Thời gian gửi tiền tối thiểu 1 tháng để kiếm lãi.

Các tính năng khác :

  • Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn.
  • Thấu chi đối với khoản tiền gửi với mức ký quỹ 5%-10% có sẵn ở mức 2% so với lãi suất tiền gửi.

Tải mẫu đơn đăng ký :

  • Vui lòng nhấp vào đây để tải mẫu đơn xin vay.


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX