• Có sẵn bằng tiền đồng Việt Nam.
 • Số dư tối thiểu 200.000 đồng.
 • Số dư bình quân tháng là 200.000 đồng.
 • Lãi tiền gửi tiền đồng Việt Nam sẽ được tính hàng ngày với việc áp dụng lãi hàng tháng.
 • Kiểm tra cơ sở sách có sẵn.
 • Bất kỳ số tiền nào vượt quá 2.000.000 đồng trong tài khoản SB, sẽ được tự động chuyển vào tiền gửi gọi hoặc tiền gửi không kỳ hạn theo bội số của 2.000.000 đồng hàng ngày trong bất kỳ khoảng thời gian nào từ 2 tuần đến 12 tháng, theo sự lựa chọn của khách hàng.
 • Trong trường hợp số dư trong tk SB thiếu mức yêu cầu để đáp ứng séc được trình bày, tiền từ phần tiền gửi không kỳ hạn sẽ được tự động chuyển vào, vào phần SB, theo bội số của 2.000.000 đồng hàng ngày. Mặc dù điều này sẽ tương đương với Thanh toán trước khi đáo hạn, nhưng sẽ không có hình phạt nào bị tính phí. Khoản tiền gửi SDR gần nhất sẽ được đóng trước khi đáo hạn (tính theo bội số của 2.000.000 đồng) để đảm bảo rằng khách hàng không phải chịu tổn thất cao hơn (tức là áp dụng nguyên tắc LIFO).


 • CMND/Hộ chiếu
 • Visa hợp lệ (đối với người nước ngoài).
 • Bằng chứng địa chỉ địa phương (bất kỳ Hóa đơn tiện ích nào)
Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Ngân hàng)
download
Điều khoản & Điều kiện
download


 • Phí đóng tài khoản trong vòng 12 tháng: 100.000 VND
 • Phí số dư tối thiểu: 50000 đồng/tháng
 • Phí tài khoản không hoạt động (tháng thứ 13 trở đi): 50.000 đồng/tháng
 • Phí sổ séc (10 tờ): 30.000 đồng
Lãi suất:

Tùy thuộc vào kỳ hạn của tiền gửi.


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX