• Chi phí kết hôn của bản thân, con trai, con gái hoặc người phụ thuộc gần họ hàng.
 • Chi phí y tế phát sinh / phát sinh cho bản thân, vợ / chồng, con cái, người phụ thuộc gần họ hàng
 • Để giáo dục bản thân / vợ / chồng / con cái / người thân gần phụ thuộc
 • Để sửa chữa / cải tạo / mở rộng ngôi nhà / căn hộ hiện có.
 • Bất kỳ chi phí cá nhân nào khác có tính chất thực sự theo phê duyệt của Ngân hàng


Tính năng sản phẩm

 • Các cá nhân có giá trị ròng cao đủ điều kiện để sử dụng khoản vay cá nhân.
 • Lượng cho vay sẽ được xác định bằng 10 lần Số tiền ròng hàng tháng (lương thực tế) trong trường hợp Nhân viên làm công ăn lương và 50% Tổng thu nhập hàng năm theo Tờ khai thuế thu nhập cuối cùng đối với các chuyên gia / cá nhân có giá trị ròng cao
 • Thời hạn vay linh hoạt trong thời hạn lên đến 3 năm đối với khoản vay sạch và 5 năm đối với khoản vay có bảo đảm
 • Lãi suất cạnh tranh cao.
 • Lãi suất được tính trên cơ sở số dư hàng ngày, đây là lợi thế lớn cho khách hàng vì nó dẫn đến số tiền lãi thấp hơn.
 • Phí trả trước sẽ được tính nếu Khoản vay được hoàn trả sau 12 tháng đầu tiên.
 • Đơn đăng ký/thủ tục được đơn giản hóa để thuận tiện cho khách hàng và phê duyệt nhanh chóng

Khoản vay có bảo đảm

 • Hoàn trả các khoản vay nhà ở hiện có từ các ngân hàng / tổ chức tài chính khác, v.v.
 • Sửa chữa/ Cải tạo/ Mở rộng tài sản nhà. Giáo dục bản thân, vợ / chồng, con cái, người thân phụ thuộc gần.
 • Mua đồ tiêu dùng lâu bền, máy tính, thiết bị chuyên nghiệp, v.v.


 • Mẫu đơn đăng ký.
 • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp.
 • Tài liệu chứng minh thu nhập.
 • Các tài liệu liên quan đến đất đai/tài sản.
Giấy đề nghị vay vốn
download


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX