• Cá nhân từ 18 tuổi trở lên.
 • Người Việt Nam & Người nước ngoài (Người cư trú & Người không cư trú).
 • Có thể được vận hành đơn lẻ hoặc cùng nhau.


 • Có sẵn bằng tiền VND, USD và các loại ngoại tệ chính khác.
 • Số dư tối thiểu VND 10,000,000/ USD 500 HOẶC EQV FC.
 • Chương trình có sẵn cho kỳ hạn từ 6-36 tháng.
 • Tiền lãi trên sẽ được tính hàng ngày với việc áp dụng lãi suất hàng tháng.
 • Thời gian gửi tiền tối thiểu 1 tháng để có lãi.

Các tính năng khác:

 • Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn.
 • Thấu chi đối với khoản tiền gửi với mức ký quỹ 5% -10% có sẵn ở mức 2% so với lãi suất tiền gửi.


 • CMND/Hộ chiếu
 • Visa hợp lệ (đối với người nước ngoài).
 • Bằng chứng địa chỉ địa phương (bất kỳ Hóa đơn tiện ích nào)
Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Ngân hàng)
download
Điều khoản & Điều kiện
download


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX