Chúng tôi cung cấp các dịch vụ ngoại hối để phục vụ nhu cầu của khách hàng bằng cách sử dụng các dịch vụ ngoại hối sau đây của chúng tôi.
  • Tỷ giá hối đoái cạnh tranh trên hợp đồng giao ngay và kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro ngoại hối;
  • Tư vấn tỷ giá hối đoái.
  • Tài trợ xuất khẩu.
  • Tài chính nhập khẩu.
  • Mạng lưới ngân hàng đại lý rộng rãi.
  • Tất cả các loại chuyển tiền vào và ra ngoài.


Để biết thêm chi tiết và các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email:
Boi[dot]hcmvnm[at]bankofindia[dot]co[dot]in
Thời gian chi nhánh:
8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Giờ làm việc
8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (không bao gồm các ngày lễ)
Mã ngân hàng tại Việt Nam: 79659001
Mã SWIFT: BKIDVNVX