• Có sẵn bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, chẳng hạn như VND, USD, EUR, v.v.
  • Dịch vụ chuyển tiền đa dạng, dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ tính lương.
  • Sổ séc sẽ được cung cấp khi mở tài khoản.
  • Báo cáo tháng/ quý.
  • Giao dịch qua fax/ email được cho phép.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:

Đt:(0084 8)38 228 939 – 39 101 266
Fax:(0084 8) 39 246 341
Email: boihcmc@gmail.com
Boi.hcmvnm@bankofindia.co.in


HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
download

Điều khoản & điều kiện
download